הרצאות לכנסים, מקומות עבודה, אירועים וימי עיון

רוני אלוני סדובניק,עו"ד- מתמחה בזכויות אדם ,ממשל ולובינג לשינוי חברתי

הטרדה מינית בעבודה
חובות המעביד וזכויות העובדים- 

 
הרצאה של 3/4 שעה +פתיחת דיון וסיכום( 1/2 שעה

 

יסודות משפט העבודה בישראל -השתלמות בדיני עבודה למי שאינם משפטנים

הקרנת סרט תיעודי בנושא זכויות העובדים בישראל.הפסקה חצי יום של השתלמות 3 סבבים של  3/4 שעה כל אחד - +מבחן סיכום 1/2 שעה.

במסגרת ההשתלמות יקבלו המשתתפים הזדמנות להכרת כלל חוקי העבודה הקיימים בספר החוקים של מדינת ישראל. המפגש אינו מיועד לבעלי השכלה משפטית, אלא נועד להעניק היכרות עם מושגי יסוד והחוקים  ויכולת הסתכלות כוללת על המסגרת הכללית בהם מוגדרות חובותיהם וזכויותיהם. מהלך ההשתלמות יוצגו בזה אחר זה חוקי העבודה, יינתנו ההדגשים שכל חוק נותן בשפה פשוטה וברורה לכל נפש.

בין השאר תיערך למשתתפים היכרות עם חוק יסוד חופש העיסוק ותינתן סריקה מהירה של הפסיקה בעניין החוק. וכן היכרות עם  חוק עבודת נוער,  חוק שוויון הזדמנויות בעבודה,  חוק שכר שווה לעובדת ועובד,  חוק שעות עבודה ומנוחה,  חוק שכר מינימום,  חוק הגנת השכר,  חוק הגנה על עובדים,  חוק חופשה שנתית,  חוק הודעה לעובד,חוק גיל פרישה, חוק שירות התעסוקה וחוק איסור סחר בבני אדם.

עבירת השוחד במינהל הציבורי- הרצאה משפטית להכרת העבירה וצורותיה למי שאינם משפטנים

הרצאה  שעה +הפסקה ס,יכום 1/2 שעה.

במסגרת ההרצה יקבלו המשתתפים הזדמנות להכרה מעמיקה עם ההגדרות של עבירת השוחד בחוק העונשין, וכן סקירה הסטורית ביחס לעבירה זו במקורות התנכיי"ם ובראי הפסיקה בישראל. דגש מיוחד יושם בעניין השוחד המיני ותוצאותיו ההרסניות לטוהר המינהל  בין עובדים לבין עצמם, בין עובדים לכפופים להם ובין עובדים לציבור הפונה לקבלת שירות.

המפגש אינו מיועד לבעלי השכלה משפטית, אלא נועד להעניק היכרות עם מושגי יסוד והחוקים  ויכולת הסתכלות כוללת על המסגרת הכללית של עבירת השוחד .

כשאישה מטרידה גבר

הרצאה 3/4 שעה +סדנה 1 שעה נוספת +סיכום 1/2 שעה.

כשגבר מטריד אישה במקום העבודה- כולם יודעים מה קורה. אבל מה קורה כשאישה מטרידה גבר? ההרצאה מציגה את החוק למניעת הטרדה מינית, מנתחת אותו תוך הפנמת עיקריו, לא בצורה יבשה וסטנדרטית- אלא נותנת מבט חדש מנקודת הסתכלות שונה- כדי לאפשר גם לקהל היעד- גברים, לחוש חלק שווה במאבק לאכיפת אוירה טובה וחברית במקום העבודה ולעורר את הנשים למחשבה בעניין.

מטרת ההרצאה: הפנמת עומק של הנושא מבלי ליחס את מעשה ההטרדה לגברים בלבד ובכך להוציאם מעמדת מגננה למחשבה שוויונית.

הסדנה שלאחר ההרצאה מחלקת את הקהל לעבודה בקבוצות, המקבלות ארוע הטרדה של אישה כלפי גבר, ושל גבר כלפי אישה, הקבוצה מונחית לנתח את הסיטואציה ולהבין את הבעייתיות שבה, כשהמשימה היא: לחזור מהקבוצות לפורום הקהל המלא עם המלצות מרכזיות ל: "אמנת שלום בין המינים-הקוד האתי של התנהגות חברים לעבודה".

המשתתפים, גברים ונשים כאחד, ינסחו יחד קודים שונים של התנהגות לבני המין השני, כך שיתנו להם תחושה נוחה בעבודה. בסיום הסדנא ישלח לכל המשתתפים גיליון מעוצב וחגיגי של האמנה לשלום בין המינים" שניסחו משתתפיה. 

יסודות המשפט הפלילי בישראל -השתלמות להכרת החוק הפלילי למי שאינם משפטנים

חצי יום של השתלמות 3 סבבים של  3/4 שעה כל אחד - +מבחן סיכום 1/2 שעה.

על אף שחוק העונשין הינו החוק הגדול ביותר בהיקפו, סעיפיו ותכניו, ולמרות חשיבותו הרבה ביסודות החברה שלנו, ובמיוחד למרות שהוא חל ומחייב כל ילד מגיל 12 ומעלה- בכל זאת מפתיע לדעת כי 99% מהציבור הרחב שאינו משפטן, כלל אינו בקיא במסגרתו הכוללת של החוק הפלילי ואינו מודע לחלקים רבים בו.

במסגרת ההשתלמות יקבלו המשתתפים הזדמנות להכרת חוק העונשין של מדינת ישראל, וכן נגיעה בחוקי לווין כגון חוק איסור הלבנת הון, ארגוני פשיעה, איסור סחר בבני אדם, פקודת הסמים המסוכנים וכד'.

המפגש אינו מיועד לבעלי השכלה משפטית ואינו דורש כל ידיעה בתחום המשפטי, אלא נועד להעניק מושגי יסוד עם החוקים ויכולת הסתכלות כוללת על המסגרת הכללית בהם מוגדרות חובותיהם וזכויותיהם של אזרחי המדינה. במהלך ההשתלמות יוצג חוק העונשין על חלקיו השונים, הפרקים שבו, תכניהם וכן יינתנו ההדגשים של סעיפים מענינים במיוחד לעובדי מדינה ושירות ציבורי בשפה פשוטה וברורה לכל נפש.

בין הנושאים בחוק העונשין בהם נדון : חוק העונשין –חלק כללי הגדרות העבירה,  בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים,  עבירות המרדה,  הסתה לגזענות, לאלימות או לטרור, פגיעות ברגשי דת ומסורת,  בריונות ותקלות לציבור,  איסור זנות ותועבה , משחקים אסורים, הגרלות והימורים,  איסור מטרדים לציבור, עבירות בשירות הציבור וכלפיו, עבירות שוחד, פגיעות בגוף האדם-גרימת מוות, וכד'..

בין השאר תיערך למשתתפים היכרות בסיסית עם פסקי הדין החשובים ביותר בתחום הפלילי כאלה שעיצבו את פני המשפט הפלילי בישראל.

בסיום ההשתלמות ניתן לערוך מבחן של חצי שעה לצרכי מקום העבודה או להגברת המוטיבציה של המשתתפים.

עניין מטריד-הטרדה מינית במקום העבודה

הרצאה 3/4 שעה +סדנה 1 שעה נוספת +סיכום 1/2 שעה.

הצגת עקרי החוק למניעת הטרדה מאיימת , הצגת מקרים אמיתיים שהגיעו לערכאות משפטיות, דיון בהיבט של התנכלות תעסוקתית בעקבות הגשת תלונות.

עבירת השוחד המיני במינהל הציבורי- דרך גבר בעלמה

הרצאה של 3/4 שעה +פתיחת דיון וסיכום( 3/4 שעה)

עבירת השוחד המיני במינהל הציבורי. הבנת החקיקה והפסיקה בנושא השוחד כתופעה, והתמקדות בדרישת שירות מיני בראי עבירת השוחד.

לאן את רצה?

הרצאה 3/4 שעה+ פתיחה לדיון בקהל וסיכום ( 3/4 שעה נוספת).

דיון בקשיים המיוחדים העומדים בפני נשים המבקשות לקחת חלק בפוליטיקה הישראלית-ההרצאה נמסכת דרך סיפורים קצרים אותנטיים שקרו בישראל בשנים האחרונות, וסקירת היחס שמקבלות נשים אלו בתקשורת, ובציבוריות.

כל כבודה בת מלך

הרצאה של 3/4 שעה +פתיחת דיון וסיכום( 1/2 שעה)

הטרדה מינית של נשים בכירות במערכת הציבורית והפרטית, במקומות עבודה-לימוד התופעה דרך סיפורים אותנטיים של המוטרדות המפורסמות במדינה.

שתיקת הכבשים מול גילוי עריות

- השתקת השיח הציבורי בנושא מגיפת גילוי העריות, נתונים עדכניים, סקירת התופעה בראי היסטורי ועכשווי הבנת תוצאותיה, ההשתקה המימסדית ומידת הרסנותה כלפי החברה והדרכים הנכונות לטפול בה.

"לשימוש קצינים בלבד"-שיעבוד מיני בכפייה של נשים יהודיות בשואה

שעה ורבע עם הפסקה קטנה באמצע

ההרצאה מלווה בהקרנת עדויות ושמיעתן מהקורבנות באמצעים אורקוליים, והיא לא מיועדת לקטינים.

זאטוטים יהודים שחולצו ממנזרים ברחבי אוקראינה לאחר מלחמת העולם השניה, סיפרו כי שימשו "זונות" של הנזירים. נערות יהודיות במחנות עבודה הוקפו דרך שגרה על ידי כלבים אימתניים שאומנו ל"אנוס אותן" לעיני כל ולנשוך אותן למוות באברי מינן. נערות דתיות הוכרחו להפוך לשפחות מין בכדי להציל את חברותיהן.  נערות ונשים אולצו לשמש שפחות מין בבתי בושת מאולתרים של משתפי הפעולה עם הנאצים.

העדויות הקשות ההולכות ומצטברות בפרויקט התיעוד הבינלאומי "סודות", מצביעות על תופעה מזעזעת של פגיעות מיניות בילדות,נשים ונערות יהודיות כחלק מהשמדת העם היהודי והשפלתו. שואה זו של ההנשים היהודיות מושתקת כבר שנים רבות בידי המימסד הממונה על כתיבת ההסטוריה של השואה.זאת מתוך תפיסה מיושנת לפיה, הנצחת זכר התופעה פוגעת בכבוד הניספים והניצולים.סוג הנמקה מקומם המוכר לנו מהטלת האשם בקורבנות תקיפה מינית במקום הטלתו על הפוגע. השתקת פשעי המין של הנאצים כנגד נערות ונשים יהודיות.

"הסרסור הניסתר"-

הרצאה של 3/4 שעה +פתיחת דיון וסיכום( 1/2 שעה)

דיון מרתק בפן ניסתר יחסית של המניע את תעשיית הסחר בבני אדם לזנות-התקשורת. ההרצאה מציגה את תפקידה של התקשורת הישראלית כחוליה בשרשרת תעשיית סחר בבני אדם לזנות, פיתוי נערות ישראליות באמצעות מודעות "דרושים" לעבודה בזנות בחו"ל ושיעבוד נשים לעבודה בזויה ובלתי מכבדת.מה זה עושה לבטחון המוסרי של החברה ומה המשמעות של תקשורת הנוגסת נתחים נכבדים מאתנן הזנות ונהנית ממנה?

"יבוא ויצוא סחורה אנושית"-

הרצאה של 3/4 שעה +פתיחת דיון וסיכום( 1/2 שעה)

תופעת הסחר בנשים- מימדי התופעה בישראל, בעולם, צמיחתה, ההסטוריה שלה, השלכותיה על החוסן החברתי ומגמות עתידיות בישראל.

בין מיסוד הזנות להפללת הלקוח.

הרצאה של 3/4 שעה +פתיחת דיון וסיכום( 1/2 שעה)

השינוים העמוקים שחלו בעשור האחרון בסובלנות החברה המערבית כלפי תופעת הזנות- מודלים בינלאומיים חדשניים למיגור הזנות,מודל סן פרנסיסקו, מודל שטוקהולם, ומודל אמסטרדם, הבנת שורשי התופעה לאור מחקרים חדשים ועדכונים "טריים" בנושא חקיקה להפללת לקוחות הזנות.

תהי יפה ותשתקי-

הרצאה של 3/4 שעה +פתיחת דיון וסיכום( 1/2 שעה)

השימוש באלימות וסקס בפרסומות תוך יצירת דה- הומניזציה (החפצה) של דמות האישה, מחנכת דורות חדשים של אזרחים שתודעתם מובנת סביב האסטטיקה של האלימות נגד נשים. השימוש באלימות אסטטיתץ נגד נשים הפכה למקדמות מכירה בפרסומות, למה זה קורה, כיצד זה קורה? האם ניתן למנוע?

ההרצאה מלווה בהקרנת סרטוני פרסומות ודוגמאות אותנטיות לפרסומים.

דמות הפרוצה בראי ההיסטוריה של האומנות

הרצאה של שעה וחצי ,בליווי שקופיות של עשרות יצירות אמנות .

רטרוספקטיבה מרתקת על התפתחות מעמד הפרוצות בחברה מאז ימי מצריים, מסופוטמיה, יוון הקלאסית, דרך ימי הביניים, רנסנס ברוק, רוקוקו ועד ימינו.

מהי התנכלות תעסוקתית?

הרצאה של  שעה +פתיחת דיון וסיכום( 1/2 שעה)

בעולם דיני העבודה, החלה להתבסס בשנים האחרונות, הבנה משפטית לגבי התופעה הקשה של התנכלות חבר עובדים לאחד מהעובדים, במטרה להקיאו מחוץ למקום העבודה. "התנכלות תעסוקתית", הפכה למונח התופס מקום בפסיקה ובתי הדין מיחסים לו יותר ויותר חשיבות כסוג של תקרת זכוכית לחסימת עובד/ת  במעלה הדרגות הגבוהות.

 "ריב אלמנה לא יבוא אליהם"-

הרצאה של 3/4 שעה +פתיחת דיון וסיכום( 1/2 שעה)

שיטת חישוב אגרות בתי משפט כקיר זכוכית חוסם נגישות אוכלוסית מעוטי יכולת ונשים בפרט, בפני מערכת המשפט.הצגת התופעה, ממצאי המחקר החדש ונתונים ממערכת המשפט ודרכים לפתרון.

 

"מלכת העולם- כיצד להיות אישה ולהנות מכל העולמות"

הרצאה של 3/4 שעה +פתיחת דיון וסיכום( 1/2 שעה)

כיצד יכולות נשים בעידן המודרני לשנות את מעמדן הכלכלי? ההרצאה המרתקת מציגה מודלים חדשנים להסתכלות אחרת על מאבקן של נשים לשיפור מעמדן החברתי והכלכלי בעיקר.

"בעיית קשב וריכוז לתלמידים ? או בעית קשב של מערכת החינוך"-

הרצאה של 3/4 שעה +פתיחת דיון וסיכום( 1/2 שעה)

מדוע מורי המאה הקודמת אינם מבינים את ילדי העתיד? ההרצאה תסקור את ההסטוריה של בית הספר במתכונתו המוכרת ותסביר מהם מאפייני ילדי המאה ה 21 ותראה כיצד לא יתכן כי המערכת מסוגלת להבין או לתת שירות איכותי ל"לקוחות" שאינם מובנים למערכת. בהרצאה יוצגו מודלים להבנת הפערים והצעת חלופות .

 

אלימות בחברת הילדים- "חוקי המשחק"-

הרצאה של 3/4 שעה +פתיחת דיון וסיכום( 1/2 שעה)

הוראת חוקי המדינה- פתרונות יצירתיים להתמודדות עם סוגיית האלימות בבתי הספר.

מימוש זכויות כלכליות של נפגעות תקיפה מינית-

הרצאה של 3/4 שעה +פתיחת דיון וסיכום( 1/2 שעה)

חסמים בפני נשים נפגעות תקיפה מינית, המונעים מימוש זכויות כלכליות, הצגת הבעיה, ניתוח ופתרונות. הצגת מקרים וניתוח.

 

"החיים שאחרי המוות"- לחיות אחרי תקיפה מינית

 

הרצאה של 3/4 שעה +פתיחת דיון וסיכום( 1/2 שעה)

נפגעות תקיפה מינית וגילוי עריות- ניתוח הקשיים התפקודיים של הסובלות מתסמונת הפרעת דחק פוסט טראומטית  PTSD  בהיבט התעסוקתי והמשפטי.   

 

שתיקת הכבשים מול גילוי עריות

 

הרצאה של 3/4 שעה +פתיחת דיון וסיכום( 1/2 שעה)

ההרצאה מיועדת לעובדים סוציאליים, צוותי הוראה, עובדי שיקום ברשויות, רכזי רווחה, נוער בסיכון, לציבור עורכי הדין ובעלי מקצועות הרפואה המשיקים לתחום ורוצים ללמוד על תסמיני גילוי עריות, ההשפעות על תפקוד תעסוקתי, חברתי, הורי, זוגי, לימודי והיבטים חדשים של הבנת עומק הסוגיה.

 

ההרצאה מגדירה מחדש את מונחי היסוד והגבולות הנכונים למסגור התופעה במטרה להיטיב להבינה בכדי להיטיב לטפל בנפגעיה וגורמיה.

  
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 
[תקנון[למעלה] {מאמרים}
לייבסיטי - בניית אתרים