האתר של משרד הכלכלה והסתדרות העובדים באינטרנט פורש בפניכם את כל זכויות העובדים, כולל זכויות ייחודיות לנשים וזכויות של עובדות בהריון.
חופשת לידה
עובדת זכאית לצאת לחופשת לידה קרוב לתאריך הלידה וכמובן שלאחר הלידה. אסור להעסיק אישה בתוך תקופת חופשת הלידה שלה.
משך חופשת הלידה הוא 26 שבועות. אם העובדת רוצה היא יכולה לצאת לחופשה של עד 7 שבועות מתוך תקופת החופשה, גם לפני תאריך הלידה.
חופשת לידה לא יכולה להיות קצרה מ-14 שבועות. אם היולדת מודיעה למעביד שהיא רוצה לקצר את תקופת חופשת הלידה, המעביד לא יכול לדחות את חזרתה לזמן שעולה על 3 שבועות, מהיום שבו היא הודיעה על חזרה לעבודה.
הוראות אלו לא חלות במקרים הבאים:
  • העובדת עבדה אצל אותו מעביד או מקום עבודה פחות מ-12 חודשים לפני שיצאה לחופשת הלידה.
  • העובדת יצאה מרצונה לחופשה של 7 שבועות או פחות לפני תאריך הלידה המשוער, ושאר ימי החופשה נוצלו לאחר תאריך הלידה.
מחלה ואשפוז בבית חולים בעת חופשת הלידה
עובדת אשר חלתה ואושפזה בבית החולים במהלך חופשת הלידה למשך זמן של עד שבועיים זכאית להארכה או פיצול של חופשת הלידה:
  • הארכה: העובדת זכאית להאריך את חופשת הלידה שלה למשך זמן שלא יעלה על התקופה של האשפוז, אבל לא יותר מארבעה שבועות. זכאות זו חלה גם אם העובדת אושפזה לתקופות לא רצופות. במקרה זה המשמעות של אשפוז הוא שהייה בבית החולים במשך לפחות 12 שעות כדי לקבל טיפול רפואי.
  • פיצול: העובדת זכאית לפצל את חופשת הלידה. כלומר, לצאת לחופשה במשך 3 שבועות (או יותר) מיד לאחר תאריך הלידה, ויתר ימי החופשה יחולו בתקופת האשפוז בבית החולים, אם עם סיום האשפוז.
זכויות של יולדת שילדה יותר מילד אחד באותה לידה
יולדת שילדה יותר מילד אחד זכאית לחופשת לידה ארוכה יותר ב-3 שבועות, עבור כל ילד נוסף שנולד באותה הלידה, החל מהילד השני.
יולדת שתינוקה מאושפז לאחר הלידה
קיימות זכאויות מיוחדות לעובדת שילדה ותינוקה נשאר לאשפוז בבית החולים, או שהתינוק הוחזר לבית החולים לאשפוז בתוך תקופת חופשת הלידה, למשך זמן ארוך יותר משבועיים:
  • הארכה: העובדת זכאית להארכת חופשת הלידה למשך זמן שלא יעלה על תקופת האשפוז, אבל היא לא תוכל להאריך את החופשה ליותר מארבעה שבועות. הוראה זו מתייחסת לעובדת שהילד שלה מתאשפז לתקופות לא רצופות.
  • פיצול: העובדת זכאית לפצל את חופשת הלידה. כלומר, 3 שבועות (או יותר) יהיו מיד לאחר תאריך הלידה, ושאר ימי החופשה שמגיעים לה יחולו בתקופת האשפוז, או כאשר האשפוז יסתיים.
בנוסף, אם הילד חייב להתאשפז בבית חולים לשישה שבועות או יותר (במהלך חופשת הלידה), העובדת זכאית להארכת חופשת הלידה.
היעדרות מעבודה במקרה של הפלה
במקרה של הפלה העובדת רשאית להיעדר מהעבודה שבוע לאחר ההפלה, ואם קיים אישור רפואי להיעדרות ארוכה יותר, העובדת יכולה להיעדר מהעבודה אבל לא יותר משישה שבועות.


 
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 
[תקנון[למעלה] {מאמרים}
לייבסיטי - בניית אתרים